Podrobný online dopyt ZNAČENIE VNÚTORNÉ

DÔLEŽITÉ: vyplňte všetky informácie dolu na skompletizovanie dopytu, nekompletné dopyty nedokážeme vybaviť do 24 hodín.

Objekt, v ktorom sa vykoná značenie

Existujúci povrch podlahy

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Stav povrchu

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Výtlky

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Miera znečistenia

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Typ značenia

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Požiadavka práce na etapy

Realizácia počas prevádzky

(pri realizácii bude prebiehať bežná prevádzka zákazníka vo výrobe, logistike atď.)

Nutná realizácia cez víkendy

Možno vykonávať práce napr. cez týždeň v noci?

(tj. 22:00-6:00 hod.)

Prístup k el. energii v danom objekte do 50 metrov

Kedy bude hala zaťažená?

Kedy by sa mala zákazka zrealizovať?

VÝBER JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK POŽADOVANÉHO ZNAČENIA

DÔLEŽITÉ! Pomocou tlačidla dolu uvediete jeden konkrétny druh značenia, ktorý je súčasťou dopytu. Môžete pridávať ľubovoľné množstvo druhov.

Fotodokumentácia a ďalšie potrebné súbory na nahratie

Nahrajte nám min. 2 fotografie súčasného stavu podlahy. Budeme mať lepšiu predstavu o vašej prevádzke.

Poznámka

Tento dokument a všetky pripojené súbory sú dôverné, určené len dopytujúcemu a môžu byť chránené zákonom.
Akákoľvek iná forma zverejňovania, reprodukcie, kopírovania, distribúcie alebo šírenia bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti J.A.CLEAN spol. s r.o. je prísne zakázaná.