Podrobný online dopyt ZNAČENIE VONKAJŠIE

DÔLEŽITÉ: vyplňte všetky informácie dolu na skompletizovanie dopytu, nekompletné dopyty nedokážeme vybaviť do 24 hodín.

Vek povrchu

Typ povrchu

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Stav povrchu

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Potreba predchádzajúceho vyčistenia

Značenie pri novostavbách, vysoká prašnosť a pod.

Typ vonkajšieho značenia

Požiadavka práce na etapy

Realizácia počas prevádzky

(pri realizácii bude prebiehať bežná prevádzka zákazníka vo výrobe, logistike atď.)

Nutná realizácia cez víkendy

Kedy bude značenie zaťažené?

Kedy by sa mala zákazka zrealizovať?

VÝBER JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK POŽADOVANÉHO ZNAČENIA

DÔLEŽITÉ! Pomocou tlačidla dolu uvediete jeden konkrétny druh značenia, ktorý je súčasťou dopytu. Môžete pridávať ľubovoľné množstvo druhov.

Fotodokumentácia a ďalšie potrebné súbory na nahratie

Nahrajte nám min. 2 fotografie súčasného stavu podlahy. Budeme mať lepšiu predstavu o vašej prevádzke.

Poznámka

Tento dokument a všetky pripojené súbory sú dôverné, určené len dopytujúcemu a môžu byť chránené zákonom.
Akákoľvek iná forma zverejňovania, reprodukcie, kopírovania, distribúcie alebo šírenia bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti J.A.CLEAN spol. s r.o. je prísne zakázaná.