Podrobný online dopyt REVITALIZÁCIA PODLÁH

DÔLEŽITÉ: vyplňte všetky informácie dolu na skompletizovanie dopytu, nekompletné dopyty nedokážeme vybaviť do 24 hodín.

Objekt, v ktorom sa bude revitalizácia podláh vykonávať

Špecifikácia prevádzky

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Existujúci povrch

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Stav povrchu

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Výtlky

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Akým spôsobom sa budú riešiť škáry – budú priznané?

Požiadavka práce na etapy

Požadované odtiene

Požadovaný povrch podlahy

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Existuje posudok podlahy, rez, prípadne vykonala sa sonda?

Ak áno, pripojte súbor dolu.

Tvar realizácie

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Celková plocha v m2

Prístup k el. energii v danom objekte do 50 metrov

Realizácia počas prevádzky

(pri realizácii bude prebiehať bežná prevádzka zákazníka vo výrobe, logistike atď.)

Nutná realizácia cez víkendy

Možno vykonávať práce napr. cez týždeň v noci?

(tj. 22:00-6:00 hod.)

Realizácia na prízemí, poschodí…

Požadavek na trvalé zatížení nové podlahy

Časová požiadavka na zaťaženie podlahy po realizácii

Kedy by sa mala zákazka zrealizovať?

Fotodokumentácia a ďalšie potrebné súbory na nahratie

Nahrajte nám min. 2 fotografie súčasného stavu podlahy. Budeme mať lepšiu predstavu o vašej prevádzke.

Poznámka

Tento dokument a všetky pripojené súbory sú dôverné, určené len dopytujúcemu a môžu byť chránené zákonom.
Akákoľvek iná forma zverejňovania, reprodukcie, kopírovania, distribúcie alebo šírenia bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti J.A.CLEAN spol. s r.o. je prísne zakázaná.