Podrobný online dopyt HĹBKOVÉ ČISTENIE

DÔLEŽITÉ: vyplňte všetky informácie dolu na skompletizovanie dopytu, nekompletné dopyty nedokážeme vybaviť do 24 hodín.

Objekt, v ktorom sa bude realizovať čistenie

Existujúci povrch, ktorý sa bude čistiť

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Stav povrchu

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Výtlky

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Miera znečistenia

gallery thumbnail

gallery thumbnail

gallery thumbnail

Bude sa odstraňovať podlahové značenie?

Zneškodnenie vody z čistenia

Pri čistení vzniká relatívne veľké množstvo chemicky znečistenej vody. Tú treba niekam uložiť. Pri ploche 5 000 m2 ide cca o 5 000 litrov vody.

Prístup k el. energii v danom objekte do 50 metrov

Prístup k vode

Bude sa požadovať oprava škár?

Bude sa požadovať oprava kotiev po regáloch?

Bude sa požadovať oprava výtlkov a dier?

Realizácia počas prevádzky

(pri realizácii bude prebiehať bežná prevádzka zákazníka vo výrobe, logistike atď.)

Nutná realizácia cez víkendy

Požiadavka práce na etapy

Možno vykonávať práce napr. cez týždeň v noci?

(tj. 22:00-6:00 hod.)

Dokedy treba dielo dokončiť?

Kedy by sa mala zákazka zrealizovať?

VÝBER POŽADOVANÉHO HĹBKOVÉHO ČISTENIA

DÔLEŽITÉ! Pomocou tlačidla dolu uvediete jeden konkrétny druh čistenia, ktorý je súčasťou dopytu. Môžete pridávať ľubovoľné množstvo druhov.

Fotodokumentácia a ďalšie potrebné súbory na nahratie

Nahrajte nám min. 2 fotografie súčasného stavu podlahy. Budeme mať lepšiu predstavu o vašej prevádzke.

Poznámka

Tento dokument a všetky pripojené súbory sú dôverné, určené len dopytujúcemu a môžu byť chránené zákonom.
Akákoľvek iná forma zverejňovania, reprodukcie, kopírovania, distribúcie alebo šírenia bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti J.A.CLEAN spol. s r.o. je prísne zakázaná.